Introductie COCD Box

De COCD Box is een methode die gebruikt wordt om brainstorm ideeën te convergeren. Dit wordt gedaan op basis van twee criteria.

De eerste criteria is de originaliteit van de ideeën, waarbij wordt gekeken of het idee bekend/gewoon óf vernieuwend is.

De tweede criteria is de haalbaarheid ervan, waarbij het gaat om de moeilijkheidsgraad van implementatie en realisatie. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de technische haalbaarheid en financiële mogelijkheid.

COCD Box

De COCD Box is opgedeeld in drie categorieën; How, Now en Wow. ‘How’ ideeën zijn vernieuwend, maar nog niet haalbaar. ’Now’ ideeën zijn bekend, mogelijk bestaan ze al en zijn gemakkelijk te realiseren. ‘Wow’ ideeën zijn vernieuwend en haalbaar tegelijk. Het doel is uiteindelijk om zoveel mogelijk ‘Wow’ ideeën te verzamelen.

Deze methode is ontwikkelt door de organisatie Centrum voor Ontwikkeling van Creatief Denken oftewel COCD, waarvan de naam van de methode tevens is afgeleid.

Voorbeeld

Een lege COCD Box
Een lege COCD Box

Template

Executing the Method

 • Stap 1: Template gebruiken

  Print het template uit en leg de matrix neer of hang hem op. Mogelijk is deze te klein, teken dan zelf de matrix uit op een flap-over of een groot vel papier (A3 formaat of groter).

 • Stap 2: Ideeën verzamelen

  Verzamel alle ideeën op post-its en nummer deze.

 • Stap 3: Stickers verdelen

  Ieder groepslid krijgt gele, blauwe en rode stickers. Het aantal stickers wordt berekend door het totaal aantal ideeën te delen door het totaal aantal groepsleden. Verdeel het aantal stickers vervolgens over de drie kleuren.

 • Stap 4: Ideeën selecteren

  Kies individueel de ‘beste’ ideeën en bepaal of deze gele (How), blauwe (Now) of rode (Wow) ideeën zijn.

 • Stap 5: Selectie nummeren

  Ieder groepslid schrijft het nummer van de geselecteerde ideeën op een post-it, verdeeld onder de categorie How, Now, Wow. Schrijf het nummer van het gekozen idee op de bijbehorende kleur sticker.

 • Stap 6: Stickers plakken

  Plak de gekleurde stickers bij het overeenkomende idee. Deel de COCD Box in op basis van de meerderheid van de kleur sticker op het idee.

 • Stap 7: Beste ideeën kiezen

  Selecteer de drie meest interessante ideeën en werk uiteindelijk drie ‘Wow’ ideeën verder uit tot drie volledige ideeën. Eventueel kunnen meerdere ideeën gecombineerd worden tot een op zichzelf staand idee.

Necessities

Overig

Het kan als zonde ervaren worden om de innovatieve, gele ‘How’ ideeën te elimineren. Voordat dat gebeurd kan de What-If vraag gesteld worden, waarbij nog een keer de ‘How’ ideeën onder de loep worden genomen. Mogelijk zijn er elementen bruikbaar en dient het ter inspiratie op de ‘Wow’ ideeën, om deze origineler te maken.