Het opportunity canvas
Het opportunity canvas

Introductie opportunity canvas

Het Opportunity Canvas is een methode die wordt gebruikt om bestaande producten, met nieuwe kansen en mogelijkheden, te verbeteren. Het canvas helpt bij het beantwoorden van de vraag welk product of welke mogelijkheden een probleem voor de gebruikers kunnen oplossen.

Dit canvas wordt vaak vergeleken met het Business Model Canvas en het Lean Canvas. Waar het bij deze canvassen gaat om onder andere een nieuw idee/product/dienst en een nieuw verdienmodel, is het doel bij het Opportunity Canvas om te komen tot aanpassingen en verbeteringen aan producten met een bestaand verdienmodel. Er hoeft dus geen rekening gehouden te worden met een verdienmodel.

De vlakken in het Opportunity Canvas
De vlakken in het Opportunity Canvas

Het Opportunity Canvas helpt bij het bespreken van nieuwe mogelijkheden voor bestaande producten en geeft inzicht in hoe klanten dit product zullen gaan gebruiken.

Het Opportunity Canvas is ontworpen door Jeff Patton.

Template

Download Template

Opportunity Canvas

Executing the Method

 • Stap 1: Template gebruiken

  Gebruik het template digitaal, teken of druk het af op een groot vel papier (minimaal A3 formaati) of kies voor een flap-over.

 • Stap 2: Probleem formuleren

  Om tot nieuwe mogelijkheden en functies te komen is het belangrijk om eerst het probleem te verhelderen. Formuleer het probleem zo concreet mogelijk en schrijf dit op onder het kopje ‘problems’. Bedenk daarbij ook hoe deze problemen vandaag de dag al opgelost worden. Schrijf de huidige oplossingen op onder het kopje ‘solutions today’.

 • Stap 3: Nieuwe ideeën

  Brainstorm over nieuwe ideeën en wat helpt om problemen van gebruikers op te lossen. Denk daarbij aan nieuwe mogelijkheden, producten en functies voor het bestaande product. Vul alle nieuwe ideeën in onder het kopje ‘solution ideas’.

 • Stap 4: Klanten en gebruikers formuleren

  Welke klanten en gebruikers hebben het probleem en zullen de nieuwe ideeën en de bijbehorende oplossingen gebruiken? Omschrijf deze klanten en gebruikers onder het kopje ‘users & customers’. Bedenk ook hoe gebruikers het nieuwe product kunnen gaan gebruiken. Schrijf het antwoord onder het kopje ‘How to use’.

 • Stap 5: Effect van de oplossing

  Hoe beïnvloed nieuwe mogelijkheden of functies op het product het bedrijf en wat zijn de effecten ervan op het bedrijf wanneer de oplossing niet uitgevoerd of gebruikt wordt door de potentiële gebruikers. Omschrijf dit onder het kopje ‘business challenges’. Stel dat klanten jouw nieuwe mogelijkheden of functies al in bezit hebben, ga dan na hoe zij dit al gebruiken. Schrijf dat op in het vak ‘user metrics’.

 • Stap 6: Statistieken

  Brainstorm over de statistieken. Hoe kan gemeten worden dat gebruikers ook baat hebben bij het gebruiken van de nieuwe mogelijkheid of functies en bedenk hoe de maatregelingen succes kunnen bieden op het bedrijf. Schrijf de uitkomst op in het vak ‘business benefits & metrics’. Bedenk ook hoe gebruikers en klanten de oplossing gaan gebruiken en de weg daarnaartoe. Wat gaat al goed en wat kan verbeterd worden. Stel daarom een ‘adoption strategy’ op en zet de stappen in het gelijknamige vak. Als laatste wordt het ‘budget’ vastgesteld en welke kosten worden gemaakt wanneer het succesvol is.

Necessities