De methode ‘Groepsinterview’ is een kwalitatieve onderzoeksmethode. In het algemeen worden interviews gebruikt om erachter te komen wat mensen weten, denken, voelen en willen.

Introductie Groepsinterview

Groepsinterview

Groepsinterviews worden voornamelijk gebruikt om inzicht te krijgen in een groep mensen en welke behoeften zij hebben. Een groepsinterview wordt, vanwege de dynamiek, ook wel een groepsgesprek genoemd.

Bij voorkeur worden groepsinterviews ingezet wanneer het gespreksonderwerp geen persoonlijke kwesties bevat, maar om het genereren van ideeën. Daardoor biedt een groepsinterview minder diepgang dan bij een individueel interview. Toch geeft deze vorm een interessante kijk op de grotere groep mensen waarvoor ontworpen wordt.

Het is belangrijk dat alle deelnemers hun stem en mening laten horen. De positieve dynamiek van een groepsinterview is dat deelnemers elkaar prikkelen, inspireren en tot opmerkingen en ideeën komen die in een individueel interview niet in hen opkomt.

Het voordeel van groepsinterviews is dat reacties van deelnemers vaak inspirerend werken en de andere deelnemers op nieuwe gedachten worden gebracht. Het gesprek krijgt dan meer het karakter van een brainstormsessie.

Verstandig is dat het groepsgesprek wordt opgenomen en wordt vastgelegd, zodat het later geanalyseerd kan worden. Ter oriëntatie zijn groepsinterviews erg zinvol.

Er moet rekening worden gehouden met sociaal wenselijkheid en dat sommige in een groep geremd reageren en niet voor hun mening durven uitkomen. Gespreksleiders moeten er daarom voor zorgen dat ieders stem aan bod komt.

De mate van gestructureerdheid van groepsinterviews hangt af van verschillende factoren. Wanneer een meer gestructureerde benadering gekozen wordt is de kans groot dat er meer onderwerpen aan bod komen. Terwijl er bij een open benadering relatief minder onderwerpen aan bod komen. Wanneer er snel informatie nodig is zijn groepsinterviews een goede manier om mee te starten.  

Executing the Method

 • Stap 1: Groep samenstellen

  Om een groepsinterview te organiseren moet een groep mensen worden samengesteld. Identificeer welke groep mensen er geïnterviewd gaat worden. Stel ook één gespreksleider aan die de vragen stelt en het gesprek aan de hand van de topiclijst leidt. Een paar teamleden kunnen aantekeningen maken en vastleggen wat er wordt gezegd.

 • Stap 2: Locatie kiezen

  Kies een neutrale locatie waar het groepsinterview plaatsvindt, zodat alle mensen toegang hebben.

 • Stap 3: Topiclijst

  Om een groepsinterview te houden is het verstandig om een paar onderwerpen, begrippen of termen op te schrijven. Stel deze lijst op aan de hand van de vraag; “Wat wil ik precies weten?”. Tijdens een groepsinterview is het handig om af en toe even de topiclijst te bekijken, zodat niets vergeten wordt.

 • Stap 4: Start groepsinterview

  Zorg voor opnameapparatuur en start het groepsinterview. Zorg dat iedereen aan het woord komt en let op de lichaamstaal van de deelnemers, zodat daarop ingespeeld kan worden. Vat de uitspraken van de respondenten samen tijdens het interview en koppel het gezegde terug zodat er geen misverstanden ontstaan.

 • Stap 5: Diepgang

  Tijdens het groepsinterview heeft de gespreksleider een beeld gekregen van de groep mensen. Mocht de gesprekleider nog meer informatie willen van een deelnemer of meer diepgang nodig hebben dan is deze setting heel handig om te bepalen welke deelnemers je nog individueel wilt interviewen of uitnodigt voor een co-creatiesessie.

Necessities

Advantages & Disadvantages

 • Het groepsinterview is efficiënte manier van informatie inwinnen, doordat er meer mensen tegelijk aanwezig zijn en waardoor het onderzoek minder tijd kost.

 • Een groepsinterview vraagt veel van de gespreksleider, die continu moet inspelen op wat er gebeurt in de groep, de vragen en het doel voor ogen blijft houden .