Het Consumer Trend Canvas is een methode die is geïnspireerd op het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder en Yves Pigneur van Strategyzer. Bij het Consumer Trend Canvas staat het begrijpen en toepassen van consumententrends centraal.

Introductie Consumer Trend Canvas

Consumer Trend Canvas

Het is een eenvoudig model waarbij het niet alleen gaat om het begrijpen van consumententrends, maar het biedt ook inzicht in hoe een bedrijf deze kennis kan toepassen en kan starten met succesvolle klantgerichte innovaties.

Het canvas bestaat uit twee componenten; analyseren (analyse) en toepassen (apply).

 • De linkerkant, de kant van de analyse, helpt om de trends die onderzocht worden volledig uit te pluizen en tegelijkertijd te begrijpen. Deze analyse wordt opgedeeld in vier onderdelen; basisbehoeften, drijfveren voor verandering, consument verwachtingen en inspiratie.
 • De rechterkant, de kant van het toepassen, gaat over het benoemen van kansen die de trends het bedrijf kunnen bieden. Het component toepassen wordt opgedeeld in drie onderdelen: innovatiemogelijkheden, de doelgroep en innovatie ideeën. Nieuwe ideeën zijn gevoed vanuit de wil van de consument, daardoor heeft het meer potentie en een grotere kans op slagen.
De gebieden van het Consumer Trend Canvas
De gebieden van het Consumer Trend Canvas

Sommigen snappen de meerwaarde van trends niet, vinden het vaag of weten niet wat het precies inhoudt. Het consumer trend canvas helpt daarbij, een trend krijgt dan meer waarde omdat het bijdraagt aan nieuwe innovaties voor het bedrijf.

Opzoek naar trendinspiratie? Kijk dan even op trendwatching.com.

Template

Executing the Method

 • Stap 1: canvas gebruiken

  Om het Consumer Trend Canvas in te vullen is een fysieke versie nuttig. Print het template uit, teken het canvas digitaal of op een flap-over/groot vel papier.

 • Stap 2: trend kiezen

  Kies een trend die de groep interessant vindt om te onderzoeken. Het kiezen van een trend kan moeilijk zijn, kijk voor inspiratie en welke trends op dit moment spelen op trendwatching.com of een andere inspirerende website met up-to-date trends.

 • Stap 3: analyseren

  Het invullen van het canvas begint aan de linkerkant, de analyse. Behandel elk onderdeel van het component analyseren apart. Schrijf alle inzichten, datagegevens, voorbeelden en inspiraties die de trend ondersteunen op post-its. Plak de post-its onder de bijbehorende onderdelen. Bekijk elke keer opnieuw wat al deze informatie met elkaar bindt. Meer uitleg over de componenten en het invullen van de linkerkant staat onder het kopje ‘canvas elements’.

 • Stap 4: toepassen

  Het invullen van het canvas gaat verder aan de rechterkant, het toepassen. Behandel elk onderdeel van het component toepassen apart. Bepaal waar en hoe de trend al wordt toegepast of kan worden toegepast. Ook wordt omschreven welke consumenten de trend kunnen toepassen. Schrijf alle informatie, data, voorbeelden en ideeën op post-its. Meer uitleg over de componenten en het invullen van de rechterkant staat onder het kopje ‘canvas elements’.

 • Stap 5: innovatieve ideeën

  De componenten analyseren en toepassen geven inspiratie voor nieuwe innovaties. Schrijf deze nieuwe ideeën en innovaties op post-its en plaats ze in de cirkel ‘your innovations’. Op deze manier is een duidelijk overzicht van de trend en ideeën ontstaan.

Necessities

Uitleg onderdelen

Basisbehoeften: wat zijn de onderliggende behoeften en wensen van de consument in deze trend?

Drijfveren voor verandering: welke veranderingen hebben plaatsgevonden? Waarom is deze trend juist nu van kracht?

Consumenten verwachtingen: wat heeft de nieuwe consument nodig? Welke veranderingen verwacht de consument? Op welke manier bevredigd deze trend de consument?

Inspiratie: hoe passen andere bedrijven deze trend toe? Waar komt deze trend terug? Wat spreekt aan en is inspireren?

Innovatiemogelijkheden: hoe en op welke manier kan deze trend worden gebruikt in het bedrijf?

Doelgroep: welke verandering is er nodig om de juiste klantgroep aan te spreken? Voor wie is deze trend bedoelt, welke klantgroepen vinden deze trend interessant?

Innovaties: schrijf alle nieuwe ideeën en innovaties op.