Het Lean UX Canvas is gemaakt door UX-consultant Jeff Gothelf. Het Lean UX Canvas is een ontwikkelmethode en een workshop-tool voor teams die helpt om het werk als een zakelijk probleem op te lossen.

Waar normaliter een oplossing geïmplementeerd wordt, wordt met de Lean UX Canvas een zakelijk probleem ontleed in kernaannames. Vervolgens worden de aannames met elkaar verweven in hypothesen. De meest risicovolle hypothesen worden getest aan de hand van het ontwerpen van experimenten.

Introductie Lean UX Canvas

Lean UX Canvas

Het canvas leidt een team door de huidige bedrijfssituatie zodat geïdentificeerd kan worden op welke gebieden meer verduidelijking nodig is, dit kan vervolgens uitgezocht worden. Het Lean UX Canvas dient daarmee als een stapsgewijze handleiding om zowel zakelijke behoeften als klantbehoeften beter te begrijpen. Het canvas is opgebouwd uit meerdere methodes, namelijk; Design Thinking, Agile software development en Lean Startup.

Het Lean UX Canvas is een handig hulpmiddel voor bedrijven om producten te verbeteren en zich te verdiepen in de gebruikerservaring. Ook wanneer zij niet zeker weten welke richting ze moeten inslaan. Door als team gericht te zijn op de eindgebruiker en minder tijd te besteden aan documentatie en meetings wordt ervoor gezorgd dat een product sneller gerealiseerd kan worden.

De 8 onderwerpen van de Lean UX Canvas
De 8 onderwerpen van de Lean UX Canvas

In een multidisciplinair team, waaronder ook de opdrachtgever, wordt gezamenlijk inzicht vergaard zodat het team op basis van feedback het product kan doorontwikkelen. Het canvas bestaat uit acht onderwerpen, welke ook genummerd zijn van 1-8. De acht onderwerpen zijn: business problem, business outcomes, users & customer, user benefits, 2x solution ideas, learning things and first steps.

Bij elk onderwerp staat een omschrijving of vraag waardoor het canvas gemakkelijk te volgen en in te vullen is.    

Template

Executing the Method

 • Stap 1: Team samenstellen

  Voor het Lean UX Canvas is het belangrijk dat de juiste leden van het team betrokken worden. Een mix van management, opdrachtgever en klantgericht personeel kan helpen bij het invullen van zakelijke behoeften en behoeften van gebruikers.

 • Stap 2: Canvas op papier

  Om de Lean UX Canvas in te vullen is de basis van het canvas nodig. Gebruik hiervoor het template, teken dit canvas digitaal of zelf op een flap-over of groot vel papier (minimaal A3).

 • Stap 3: Lean UX Canvas invullen

  Het proces van het canvas is gemakkelijk te volgen, omdat alle onderwerpen genummerd zijn van stap 1 tot en met stap 8. Lees de beschrijvingen per stap en het bijbehorende onderwerp en beantwoord dit kort en duidelijk (zie ‘beschrijving onderwerpen’). Gebruik hiervoor post-its en schrijf of teken alle inhoud per onderwerp op het canvas.

 • Stap 4: Richting bepalen

  Na het invullen van het canvas volgt het verklaren van aannames. Het is mogelijk dat oplossingsideeën afhankelijk zijn van een bepaald product of een bepaalde aanname. Daarom is het belangrijk om deze aannames te testen. Mocht de aanname waardevol zijn dan kunnen de ideeën verder ontwikkeld worden. Wanneer het niet interessant is moet dit idee geëlimineerd worden. Op deze manier leer je van aannames, het verklaren ervan en wordt er een duidelijke richting ingeslagen. Uiteindelijk is het de bedoeling om het idee uit te werken en dat deze oplossing past bij het bedrijf en de gebruikers.

Necessities

Beschrijving onderwerpen

 1. Business problem: welk bedrijf heb je geïdentificeerd dat hulp nodig heeft?
 2. Business outcomes: welke veranderingen in klantgedrag geven aan dat je een echt probleem hebt opgelost, op een manier die waarde toevoegt voor uw klanten.
 3. Users & Customers: op welke soorten gebruikers en klanten moet u zich als eerste richten?
 4. User benefits: wat zijn de doelen die uw gebruikers proberen te bereiken? Wat motiveert hen om uw oplossing te zoeken?
 5. Solution ideas: Maak een lijst van product-, functie- of verbeteringsideeën waarmee uw doelgroep de voordelen kan behalen waarnaar ze op zoek zijn.
 6. Hypotheses: Combineer de aannames van 2, 3, 4 en 5 in de volgende hypotheseverklaring: "Wij geloven dat [bedrijfsresultaten] zullen worden behaald als [gebruiker] [voordeel] behaalt met [functie]." Elke hypothese moet zich op één kenmerk concentreren.
 7. Learning things: Bepaal voor elke hypothese de meest risicovolle aanname. Dit is de aanname die ervoor zorgt dat het hele idee mislukt als het verkeerd is.
 8. First steps: Brainstorm over de soorten experimenten die u kunt uitvoeren om erachter te komen of uw meest risicovolle aanname waar of niet waar is.