Introductie Bloemassociatie

De bloemassociatie is een van de vele creatieve technieken die er zijn om ideeën te genereren. Het is een van de weinige creatieve technieken die op elk probleem toegepast kan worden. De bloemassociatie is een nuttige brainstormtechniek, overigens wel iets moeilijker dan andere technieken.

De bloemassociatie
Het template van de bloemassociatie kun je na deze beschrijving vinden

Het laat de groep namelijk afstand nemen van het probleem. Bij deze techniek wordt namelijk vanuit de HKW-vraag (Hoe Kunnen We…) toegewerkt naar een woord dat niets meer te maken heeft met de vraag en het probleem. Zodat er vanuit daar nieuwe ideeën ontstaan.

Stap één: krijg associaties voor een sleutelwoord
Stap één: krijg associaties voor een sleutelwoord

De bloemenassociatiemethode is krachtig, omdat ze helpt associëren in een boomachtige structuur en associaties oplevert die minder vaak voorkomen.

Kies een idee en associeer opnieuw!
Kies een idee en associeer opnieuw!

Creatieve methodes zorgen ervoor dat er buiten een vast denkpatroon nagedacht wordt over een probleem. Door een creatieve techniek in te zetten kan er anders gekeken worden naar een probleem waarvoor oplossingen bedacht worden. Zo zorgen ze voor nieuwe creatieve ideeën.

Executing the Method

 • Stap 1: HKW-vraag

  Creëer voor deze brainstormsessie een groep van minimaal 3 personen. Formuleer samen het probleem in een probleemvraag volgens het HKW principe. Schrijf de vraag op een flap-over of een groot vel papier (minimaal A3 formaat).

 • Stap 2: belangrijkste woord

  Zorg voor tweede flap-over/groot vel papier (minimaal A3 formaat). Kies gezamenlijk het belangrijkste woord uit de probleemvraag. Zet dit woord midden op het papier.

 • Stap 3: associëren

  Alle deelnemers bedenken en benoemen alle mogelijke associaties met het woord uit de probleemvraag. Zet de associaties, los van elkaar, als bloemblaadjes rondom het woord.

 • Stap 4: door associëren

  Vervolgens worden de woorden in de eerste bloemblaadjes gebruikt als beginpunt voor het maken van nieuwe associaties rondom de woorden uit de eerste bloemblaadjes en associeer. Plaats de associaties boven de bijbehorende woorden. Doe dit zolang de groep nieuwe associaties wil en kan maken. Ook kan gekozen worden om een woord uit de eerste bloemblaadjes te kiezen en alleen op dit woord nieuwe associaties te maken. Pak daarvoor een nieuw vel papier en plaats het gekozen woord in het midden, associeer opnieuw. Kies daarvan een woord, plaats op een nieuw vel en associeer opnieuw etc.

 • Stap 5: Oplossingen bedenken

  Kies vervolgens één woord die ver van de probleemvraag afstaat en weinig te maken heeft met begrippen uit de HKW-vraag. Plaats het gekozen woord in de HKW-vraag. Het gekozen woord dient ter inspiratie voor nieuwe oplossingen en zorgt voor nieuwe ideeën als antwoord op de probleemvraag. Schrijf alle ideeën op post-its en plaats deze onder de HKW-vraag.

 • Stap 6: ideeën genereren

  Pak eventueel andere woorden uit de bloemassociatie die ver van de probleemvraag afstaan. Plaats deze in de probleemvraag en genereer zoveel mogelijk ideeën. Doe dit totdat er weinig nieuwe ideeën uit de groep ontstaan. Schrijf alle nieuwe ideeën op post-its en plaats deze ook onder de HKW-vraag.

Necessities

Advantages & Disadvantages

 • Doordat sommige associatie woorden verloren gaan, tijdens het kiezen van woorden die in de HKW-vraag geplaatst worden, gaan mogelijk andere ideeën die daarbij aan konden sluiten ook verloren. Waardoor de groep nieuwe en originele oplossingen misloopt.