Innovatie

Een mooi woord voor vernieuwen en verbeteren. Dat doen we.

Interne innovatie, door de manier waarop je dingen doet te veranderen (strategie en activiteiten)
en externe innovatie, door verandering te maken (door nieuwe producten, diensten en digitale platforms)

Wat · We voor je kunnen betekenen

We begrijpen

Zoek uit wat belangrijk is. Vind uit welke problemen er spelen bij jouw producten, diensten, medewerkers of klanten.

We innoveren

Verander wat veranderd moet worden. Verbeter je cultuur, strategie en processen en digitaliseer.

We creëren

Ontwerp wat lang meegaat. Laat een blijvende impact achter met nieuwe producten, diensten en digitale sites & apps.

Onze manier van werken

Onze achtergrond is geworteld in consultancy, productontwerp en engineering. In wezen gaan deze velden over het begrijpen en oplossen van complexe mensen en technologische problemen. Zowel analyse als creativiteit spelen hier een belangrijke rol.

We zijn getraind om mensen te begrijpen en oplossingen te bedenken die gedrag veranderen. Dat werkt ook uitstekend bij zakelijke problemen, zoals het doorvoeren van veranderingen.

We gebruiken beproefde methoden om resultaten te behalen. Daarnaast hebben we onze eigen proces ontworpen op basis van eigen onderzoek, experimenten en ervaringen.

Hoe · Ons proces

The 5 fases van ons proces

Ons proces begint met een probleem. Voor aanvang van een project wordt gekeken naar het probleem op eerdere oplossingen en welke kennis kan worden meegenomen. De uitkomst van het proces is een specifieke oplossing voor het gegeven (of gevonden) probleem.

Prepare: Zet de toon

In deze fase worden het proces, de belanghebbenden en de vereisten beoordeeld om het project succesvol te kunnen starten. Alles is klaar om te gaan!

Understand: Het probleem

In deze fase wordt het probleem grondig onderzocht. Hierna wordt het probleem gedefinieerd, resulterend in een probleemstelling.

Purpose: Doelen bepalen

Op basis van de probleemstelling worden criteria, doelstellingen en een visie voor de toekomst opgesteld. Deze vormen de vereisten voor de gewenste oplossing.

Create: Oplossingen bedenken

Nu de strategische voorkeuren duidelijk zijn, kunnen er oplossingen worden gegenereerd. In deze fase worden oplossingen bedacht, gekozen, ontwikkeld en getest.

Activate: Oplossing doorvoeren

Het project zal worden geëvalueerd op zijn doelstellingen en uitgevoerd met de focus op een goede voortzetting. Het resultaat kan ook zijn dat er een nieuwe ronde in het model moet plaatsvinden.

Onze focus

We gaan voor een holistische benadering, waar we rekening met de hele context houden en ons niet alleen richten op de oplossing. Als gevolg daarvan werken we op het snijvlak van business (levensvatbaarheid), menselijke factoren (bruikbaarheid) en technologie (haalbaarheid).

Wij hebben voor deze integrale aanpak gekozen omdat elk van deze aspecten belangrijk is voor de ontwikkeling van succesvolle producten, processen en bedrijven.

Waarom · De betekenis van CreativeSolvers

CreativeSolver

\ krē-ˈā-tiv-sälvˈr \

a. Een gedreven persoon, zeer vaardig in het oplossen van problemen.
b. Een techniek waarmee je problemen creatief kan oplossen.

Onze langetermijnmissie is om een collectief van CreativeSolvers te creëren, hen te verbinden met de uitdagingen van de wereld en de kennis die we opdoen te delen

Wie · Ontmoet de CreativeSolvers

Waarom · Onze cultuur

Wij geloven in vrucht dragen

Onze cultuur wordt in één zin samengevat: "Hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die vrucht brengt op zijn tijd."