Een ‘Diepte-interview’ is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij een één-op-één gesprek plaatsvindt tussen een interviewer en een respondent.

Introductie diepte-interview

Het diepte-interview

Het diepte-interview is een bijzondere vorm van een open interview. Deze methode is erg geschikt voor het nauwkeurig, en vaak ook langdurig, uitdiepen van aangereikte gespreksonderwerpen.

In de gesprekken komen niet alleen persoonlijke en emotionele aspecten aanbod, maar ook worden gedachten en motivaties over bepaalde onderwerpen achterhaald. Vaak vinden de diepte-interviews plaats in de vertrouwde omgeving van een respondent.

Voorafgaand aan een diepte-interview wordt een semi-gestructureerde gesprekspuntenlijst opgesteld. Hierbij wordt een algemeen interviewschema met vooropgestelde, algemene geformuleerde vragen opgesteld. Van deze vragen mag worden afgeweken.

De interviewer moet erop letten dat er goed doorgevraagd wordt naar achterliggende motivaties en gedachten, zodat gedetailleerde informatie vrijkomt. Voor een diepte-interview wordt over het algemeen maximaal een uur uitgetrokken.

Een alternatief op de methode diepte-interview is de Delphi-methode (genoemd naar het orakel van Delphi). Hierbij gaat het erom dat er na de eerste fase van het onderzoek terugkoppeling plaatsvinden van de bevindingen door de interviewer naar de respondent. Aan de hand van deze terugkoppeling vindt er een tweede onderzoek plaats. Door de bevindingen terug te koppelen wordt er een grote hoeveelheid van overeenstemming en consensus nagestreefd.

Executing the Method

 • Stap 1: Topiclijst

  Voorafgaande een diepte-interview is het maken van een topiclijst van cruciaal belang. Schrijf alle nodige onderwerpen met de daar bijbehorende vragen op, doe dit op een gestructureerde manier. De topiclijst vormt zo een leidraad en op deze manier kan er een gesprek plaatsvinden waarbij alle onderwerpen aanbod komen.

 • Stap 2: Locatie kiezen

  Kies een locatie waar de respondent zich veilig voelt.

 • Stap 3: Start diepte-interview

  Zorg voor opnameapparatuur (in overleg met de respondent) en start het diepte-interview. Gebruik de topiclijst tijdens het interview, om bepaalde onderwerpen en vragen niet te vergeten. Vat de uitspraken van de respondent samen tijdens het interview en koppel het gezegde terug zodat er geen misverstanden ontstaan.

 • Stap 4: Terugkoppelen

  Maak een transcriptie van het diepte-interview en koppel de bevindingen terug aan de respondent. Kies eventueel voor de Delphi-methode, met een tweede onderzoek, wanneer er meer gedetailleerde informatie nodig is.

Necessities

Advantages & Disadvantages

 • Nadeel: er kan vanuit één diepte-interview geen conclusie worden getrokken die voor een bepaalde doelgroep geldt.