Introductie 5 whys

De 5 Why’s methode is een tool die helpt bij het identificeren wat de oorzaak van een probleem is. Het begint met een brede vraag waarom een bepaald probleem is opgetreden, waarbij nog vier keer de waarom-vraag wordt gesteld.

Door de vraag vijf keer te stellen wordt het gemakkelijker om tot de kern van het probleem te komen. Vervolgens geeft het kernprobleem de mogelijkheid om iets te kunnen doen, wat het makkelijker maakt om een oplossing te vinden.

De 5 whys
Problemen achterhalen met de 5 whys

Deze tool biedt de mogelijkheid om een gerichte discussie te voeren en bij het onderwerp te blijven, door gerichte waarom-vragen te stellen en niet van te wijken van het probleem.

Niet elk 5 Why’s interview of activiteit hoeft vijf rondes te duren. Gedurende het interview kan er op elk moment een bevredigende conclusie komen waarmee de oorzaak achterhaald is.  

Daarnaast wordt de methode ook toegepast in User Research, om tot de kern van iemands overtuigingen en motivaties te komen en om de menselijke en emotionele wortels van een probleem te achterhalen.

Dus aan de ene kant kan het ingezet worden om problemen te begrijpen en de oorzaak te achterhalen, aan de andere kant kan het gebruikt worden om inzicht te krijgen in gebruikers en klanten.  

Template

Executing the Method

 • Stap 1: Startvraag

  Bepaal waarvoor de 5 Why’s methode nodig is, om de oorzaak van een probleem te achterhalen of om inzicht te krijgen in gebruikers. Om met de 5-Why’s methode te starten is een goede eerste vraag van belang. Formuleer daarom een zo breed mogelijke startvraag. Start de vraag met ‘Waarom...’ en plaats het onderwerp of probleem daarachter. Probeer deze vraag vervolgens te beantwoorden. Stel de vraag aan jezelf, een team of in een interview aan de respondent. Schrijf alle antwoorden per vragenronde op.

 • Stap 2: Vraag beperken

  Op basis van het eerste antwoord op de eerste waarom-vraag wordt een tweede waarom-vraag gesteld. Beperk daarom de tweede vraag op basis van het antwoord.

 • Stap 3: Blijf beperken

  Blijf de vraag vervolgens steeds verder beperken en beantwoorden in vraag drie en vier.

 • Stap 4: Vijfde waarom

  Als laatste wordt de vijfde waarom-vraag gesteld. Daarbij wordt ingezoomd op een oplossing. Maak een samenvatting van de antwoorden op de waarom-vragen. Schrijf de oorzaak op en formuleer een mogelijke oplossing op basis van de oorzaak van het probleem.

 • Stap 5: Verder toepassen

  Vervolgens kan de geformuleerde oorzaak gebruikt worden in en meegenomen worden naar andere methodes als basis voor het vinden van oplossingen en ideeën.

Necessities

Advantages & Disadvantages

 • Voordeel: het voelt misschien gek om continue door te vragen, maar op die manier kan wel tot de kern gekomen worden.