Onze Expertise: Optimalisatie & Innovatie

Onze achtergrond is geworteld in consultancy, productontwerp en engineering. In wezen gaan deze velden over het begrijpen en oplossen van complexe mensen en technologische problemen. Zowel analyse als creativiteit spelen hier een belangrijke rol.

We zijn getraind om mensen te begrijpen en oplossingen te bedenken die gedrag veranderen. Dat werkt ook uitstekend bij zakelijke problemen, zoals het doorvoeren van veranderingen.

We gebruiken beproefde methoden om resultaten te behalen. Daarnaast hebben we onze eigen processen ontworpen op basis van eigen onderzoek, experimenten en ervaringen.

Onze overtuiging:
vrucht dragen

Bij alles wat we als bedrijf doen, willen we bijdragen aan de gezonde groei van andere mensen en bedrijven met respect voor de grenzen van onze planeet. Dit principe geeft richting aan onze besluitvorming voor onze klanten, collega’s en partners. We waarderen mensen boven winst. We waarderen drie hoofdwaarden in de cultuur van ons bedrijf: creativiteit, kennis en relaties.

De lange termijn: het delen van CreativeSolvers

Het woord CreativeSolvers betekent twee dingen.

Ten eerste is het een geïnspireerd persoon die zeer goed in staat is om problemen creatief op te lossen. Ten tweede hebben we het gedefinieerd als een tool of methode waarmee een bepaald probleem kan worden opgelost.

Onze langetermijnmissie is om een collectief van CreativeSolvers te creëren, hen te verbinden met de uitdagingen van de wereld en de kennis te delen die we tijdens het proces hebben opgedaan.

Our Champions: Our People

The engines driving CreativeSolvers are our people. We call them CreativeSolvers, which is derived from Creative Problem Solvers. Every CreativeSolvers has a background in business, design, engineering or science.

Moreover, we have a strong ethical compass to make the world a better place. Whenever possible, we also collaborate with the best developers, designers, consultants, engineers, scientists and strategists from anywhere in the world.

Onze aanpak: holistisch

We merkten dat er problemen optraden wanneer de interne of externe strategie van een betrokken organisatie tekortschoot. Daarom combineren we (waar mogelijk) de strategische kant met de technologische, menselijke en creatieve aspecten van ons werk.

Een holistische benadering houdt rekening met de hele context en is niet alleen gericht op de oplossing. Hierbij werken we op het snijvlak van business (levensvatbaarheid), menselijke factoren (bruikbaarheid) en technologie (haalbaarheid).

Wij hebben voor deze integrale aanpak gekozen omdat elk van deze aspecten belangrijk is voor de ontwikkeling van succesvolle producten,  processen en bedrijven.

Klanten

We hebben een scala aan klanten geholpen, van universiteiten tot infrastructuuraanbieders, ngo’s en technische bedrijven.

Wil je ons echt leren kennen?

Werk met ons samen en kijk wat we echt voor je kunnen doen.