Om te komen tot bruikbare ideeën, oplossingen en resultaten is een goede startvraag van cruciaal belang. De basis van een innovatiesessie of brainstormsessie is daarom de juiste startvraag, dé HMW-vraag oftewel de How-Might-We-question (NL= HKW, Hoe Kunnen We).

Introductie HMW/HKW

HWM / HKW - Hoe kunnen we?
Hoe kunnen we?

Om tot een juiste vraagstelling te komen is een probleemanalyse essentieel. Een probleemanalyse helpt namelijk het probleem beter te begrijpen en biedt inzicht of het de tijd en energie waard is.

Om daar achter te komen kunnen de wie, wat, waar, wanneer en hoe vragen over het probleem handvatten geven. De HMW-vraag is de vertaling van het probleem naar één startvraag. Deze vraag is de kern en continue leidraad van de innovatiesessie of brainstormsessie.

Informatie uit de probleemanalyse wordt gebruikt voor het formuleren van een goede startvraag. Daarbij gaat het niet om het probleem maar juist op het vinden van een oplossing, idee of resultaat. De ideale HMW-vraag is zo geformuleerd dat het breed genoeg is om tot uiteenlopende ideeën/oplossingen/resultaten te komen en tegelijkertijd smal genoeg om richting te geven aan het probleem en toekomstige ideeën/oplossingen/resultaten.

Een goede HMW-vraag is concreet, helder, uitdagend, kort en geeft positieve energie. Daarbij is het belangrijk te focussen op één probleem per vraagstelling. Een specifieke vraagstelling zorgt voor concrete ideeën/oplossingen/resultaten.

Houd daarbij de HMW-vraag simpel en begrijpelijk, gebruik daarom geen jargon. Houdt de vraag kort, gebruik geen komma’s en bijzinnen. Daarnaast moet de HMW-vraag aanzetten tot actie, door positieve woorden te gebruiken. Als laatste is het goed om te weten dat de vraag niet één specifieke oplossing suggereert maar aanzet tot innovatief denken.  

Sidenote: de HMW-vraag wordt meestal geformuleerd door 1 á 2 facilitatoren/creatief leiders van een innovatie- of brainstormsessie.

Executing the Method

 • Stap 1: Probleem formuleren

  Beschrijf één specifiek probleem aan de hand van de probleemanalyse. Gebruik hiervoor de wie, wat, waar, wanneer en hoe vragen om het probleem te duiden. Vat vervolgens één probleem samen in 50 tot 100 woorden.

 • Stap 2: Sidenotes

  Schrijf het belangrijkste resultaat op wat geprobeerd bereikt te worden. Schrijf ook alle mogelijke beperkingen en belangrijke informatie op waar rekening mee moet worden gehouden. Zoals een specifieke doelgroep, reikwijdte, technologie, tijd, kosten en locatie.

 • Stap 3: Probleem omzetten

  Om een HMW-vraag te formuleren moet het probleem, beschreven in stap 1, omgezet worden in een vraag. Om een duidelijke HMW-vraag te formuleren moet de vraag een onderwerp en een werkwoord bevatten. Begin de vraag met ‘How might we...’ en plaats het probleem vragend erachter.

 • Stap 4: Controleren

  Controleer of de vraag voldoet aan de voorwaarden van een goede HMW-vraag. De vraag moet concreet, helder, uitdagend en kort zijn en het moet positieve energie geven. Schrijf de HMW-vraag op een flap-over of een groot vel papier (minimaal A3 formaat). Hang de HMW-vraag zichtbaar aan de muur, zodat alle deelnemers tijdens de innovatie- of brainstormsessie de vraag altijd kunnen zien.

 • Stap 5: HMW-vraag

  Schrijf de HMW-vraag op een flap-over of een groot vel papier (minimaal A3 formaat). Hang de HMW-vraag zichtbaar aan de muur, zodat alle deelnemers tijdens de innovatie- of brainstormsessie de vraag altijd kunnen zien.

 • Step 6 (optioneel): Brainstorm over de HMW-vraag

  De uiteindelijke stap is om de vraag te gebruiken als startpunt voor een brainstormsessie.

Necessities

HMW-vraag toepassen tijdens een innovatie- of brainstormsessie:
Schrijf de HMW-vraag pas tijdens de sessie op. Laat een eventuele opdrachtgever de context en het probleem schetsen waarna de deelnemers verhelderende vragen mogen stellen. Presenteer hierna de HMW-vraag en controleer of de deelnemers de vraag begrijpen. Eventuele aanpassingen kunnen dan nog gedaan worden, maar zorg ervoor dat de vraag concreet, helder, uitdagend en kort is en dat er positieve energie in blijft zitten.  
 
De HMW-vraag (of meerdere HMW vragen) zijn een geschikt startpunt voor een brainstorm sessie.

Advantages & Disadvantages

 • Wanneer de vraag niet concreet, maar abstract geformuleerd is, zullen de ideeën/oplossingen/resultaten ook vaag en abstract zijn. Gebruik daarom geen vage termen maar houdt de vraag specifiek en concreet.