Design Sprint is een methode die is ontwikkeld Jake Knapp, van Google Ventures en schrijver van het boek ‘Sprint’. Door middel van een Design Sprint worden complexe business vragen in vijf stappen inzichtelijk gemaakt, waar elke stap staat voor een dag. Een vijf-daagse Design Sprint wordt gezien als een proces waarin relatief korte tijd antwoord wordt gegeven op vraagstukken en waarin feedback wordt verkregen van gebruikers.

Introductie Design Sprint

Design Sprint

Het doel van een Design Sprint is om uiteindelijk na vijf dagen tot een prototype te komen die voorgelegd wordt aan de doelgroep. Door dit prototype te testen weet het team of het idee aansluit bij de doelgroep. De Design Sprint is daarmee een zeer goedkope en efficiënte methode.

Het is erg belangrijk om een Design Sprint goed voor te bereiden. Om te beginnen aan een Design Sprint moet een team van maximaal zeven personen samengesteld worden. Zo’n team bestaat uit onder andere een bedrijfseigenaar, facilitator, ontwerper, product ontwerper, marketeer en stakeholder. Door vanuit één team samen te werken aan een vraagstuk wordt er bij iedereen draagvlak gecreëerd.

De Design Sprint is daarom een efficiënte methode voor het oplossen van problemen en kan worden toegepast op vele soorten zakelijke en ontwerpproblemen. Een groot voordeel van de design sprint is dat deze in iets meer dan een week belangrijke aannames kan aanpakken en daarmee kan identificeren of nieuwe bedrijfsinitiatieven of nieuwe producten succesvol kunnen zijn.

Uitdagingen kunnen sterk variëren, zoals enkele voorbeelden van uitdagingen die door de design sprint zijn opgelost aangeven:

 • Zullen hotelgasten een robotbutler waarderen?
 • Wat is de beste richting voor de nieuwe landingpage op onze website?

Om een vijf-daagse Design Sprint te organiseren wordt er vaak gekozen om dit binnen één werkweek te doen. De eerste dag en stap staat voor het begrijpen van het vraagstuk, dag twee voor het bedenken van oplossingen, dag drie voor het beoordelen en aanpassen van oplossingen en ideeën, dag vier voor het maken van een prototype, die op dag vijf getest wordt bij de doelgroep en op deze dag maakt het team vervolgstappen.  

De vijf dagen van de design sprint
De vijf dagen van de design sprint

De auteurs (en uitvinders) van het design sprint boek hebben een geweldige bron online op thesprintbook.com, inclusief checklists en tips.

Executing the Method

 • Bereid je voor

  Zorg dat je goed voorbereid bent om een Design Sprint te starten.

 • Maandag: Start Design Sprint

  Nadat alle voorbereidingen zijn getroffen kan er gestart worden met de Design Sprint. Op de eerste dag staat het begrijpen van het probleem centraal.

 • Dinsdag: Oplossingen bedenken

  Op dag twee worden alle inzichten van dag één gebruikt om tot oplossingen voor het probleem te komen.

 • Woensdag: Oplossingen beoordelen

  Alle ideeën van dag twee worden beoordeeld op dag drie, wat resulteert in maximaal drie oplossingen die de meeste impact hebben.

 • Donderdag: Prototype maken

  Het doel van dag vier is om een prototype te maken: een voorbeeld van de oplossing dat zo realistisch mogelijk is, maar met zo min mogelijk inspanning is geproduceerd.

 • Vrijdag: Testen

  Dag vijf is gewijd aan het testen van het prototype. Interview alle vijf uitgenodigde testers één voor één over het probleem. Presenteer vervolgens het prototype aan de genodigden en laat ze testen. Vervolgens rapporteren alle testers hun bevindingen. Schrijf alle verbeteringen op en maak een actieplan voor de volgende stappen.

Necessities

Toelichting bij stappen

Stap 0: Bereid je voor

 • Het belangrijkste is een correcte en duidelijke vraagstelling (de grote uitdaging).
 • Je moet vijf volledige dagen blokkeren voor de sprin.
 • Regel een beslisser, iemand die de beslissingen kan nemen (en bevoegd is.
 • Het is ook belangrijk om een team van zeven of minder personen samen te stellen met verschillende vaardigheden, inclusief een facilitator die het proces gedurende de hele week begeleidt.
 • Plan extra experts in voor de interviews op maandagmiddag
 • Er is een ‘warroom’ nodig met voldoende whiteboards, flip-overs, post-its, schrijf- / tekenmateriaal en een bewegingsruimte met meubels. Zorg ervoor dat elke dag / stap met bijbehorende bevindingen een aparte plek krijgt in de ruimte. Dit zorgt voor overzicht.

Dag 1: Start Design Sprint (maandag)

Ochtend:

 • Begin met teamintroducties en het uitleggen van de sprint
 • Zet een langetermijndoel voor het project op het whiteboard. Waarom doen we dit project?
 • Maak een lijst van uw sprintvragen. Vraag hoe we zouden kunnen falen? Verander deze vervolgens in vragen.
 • Maak een kaart met alle interacties met de klant en de belangrijkste speler aan de linkerkant en je einddoel aan de rechterkant. Welke stappen moeten ze nemen? Maak het zo eenvoudig mogelijk.

Middag:

 • Vraag de experts: interview experts (van uw team of gastexperts) om hun mening over de kwestie te krijgen. Werk uw langetermijndoel, vragen en kaart bij op basis van wat ze zeggen.
 • Maak How-Might-We notities door uw problemen en vragen opnieuw te formuleren als How may we (hoe kunnen we)?
 • Organiseer de How-Might-We notities door soortgelijke dicht bij elkaar te plaatsen, en laat iedereen stemmen op de beste (elke persoon heeft twee stemmen)
 • Kies uiteindelijk een doelwit: wie is de belangrijkste klant en wat is het belangrijkste moment? De beslisser maakt de laatste beslissing.

Dag 2: Oplossingen bedenken (dinsdag)

Ochtend:

 • Begin met het zoeken naar bestaande geweldige oplossingen (een bliksemdemo) van je eigen bedrijf of andere bedrijven. Iedereen heeft 3 minuten om zijn bliksemdemo uit te leggen; schrijf de goede ideeën op.
 • Bepaal voor welke delen van de kaart (gemaakt op maandag) iedereen oplossingen zal schetsen

Middag:

 • Maak de vierstappen-schets: loop 20 minuten (in stilte) door de kamer en verzamel aantekeningen, noteer in 20 minuten enkele ruwe ideeën, schets 8 variaties van je beste idee (met één minuut per idee) en schets tenslotte een drievoudig storyboard met je uiteindelijke oplossing (30-90 minuten)
 • Stel iemand aan om klanten te werven voor de test van vrijdag. Zorg ervoor dat de klanten passen bij de doelgroep van jouw probleem. Zorg ervoor dat je ook een goede beloning regelt voor hun deelname.

Dag 3: Oplossingen beoordelen (woensdag)

Ochtend:

 • Maak de beslissing door deze vijf stappen te volgen:
  • Plak alle oplossingen op één muur
  • Laat elke persoon de oplossingen beoordelen en plaats stickers met maximaal 3 stippen op de onderdelen die u leuk vindt
  • Bespreek elke oplossing binnen 3 minuten per schets. Leg opvallende ideeën vast.
  • Elk lid kiest stilletjes een favoriet idee. Tegelijkertijd plakt iedereen een grote sticker bij de oplossing van voorkeur.
  • De beslisser krijgt drie grote stickers en kan de uiteindelijke beslissing nemen.
 • Scheid de winnaars van de maybes
 • Beslis om voor één prototype te gaan door de winnende oplossingen te combineren, of test 2 tot 3 tegenstrijdige ideeën (geef elk idee een neppe merknaam).

Middag:

 • Maak een storyboard van maximaal 15 vierkanten, kies een openingsscène van hoe uw gebruiker of klant het product of de dienst zou tegenkomen. Hou het simpel.
 • Vul dit storyboard door bestaande schetsen erin te verplaatsen of nieuwe tekeningen te maken (laat geen abstracte nieuwe ideeën binnenglippen!).

Dag 4: Een prototype maken (donderdag)

Ochtend:

 • Kies de juiste tools voor snelle prototyping
 • Wijs rollen toe aan je teamleden: een maker (dingen maken), stitcher (combineert dingen die tot een geheel zijn gemaakt), schrijver (schrijven van benodigde tekst), asset collector (verzamelen van dingen die nodig zijn voor het prototype) en interviewer (bereidt zich voor op interviews op vrijdag)
 • Bouw het prototype

Middag:

 • Verder met het prototype
 • Combineer het geheel samen; zorg voor de kwaliteit van het prototype.
 • Maak een testrun met het prototype, betrek de interviewer en de beslisser bij deze proef.
 • Voltooi het prototype

Dag 5: Testen (vrijdag)

 •  Regel twee ruimtes, een ruimte waar het interview plaatsvindt en een andere ruimte waar de rest van het team de interviews kan bekijken en aantekeningen kan maken (gebruik video-aparatuur en een groot whiteboard met een kolom voor elke klant).
 • Vergeet niet om geïnterviewden vriendelijk te verwelkomen en het doel van het interview uit te leggen.
 • Begin met kleine praatjes, ga naar contextgerelateerde vragen en introduceer het prototype om te testen.
 • Houdt een nabespreking en geef een cadeau na het interview.
 • Denk eraan om open vragen te stellen.
 • Zoek aan het einde naar patronen in je aantekeningen en label elk patroon met positief, negatief of neutraal.
 • Bekijk uw langetermijndoel en sprintvragen en vergelijk ze met de interviewresultaten.

Aanvullend

 • Ban afleiding uit, dus geen laptops, telefoons of ipads tenzij je deze op dag 4 en 5 gebruikt voor prototyping.
 • Schrijf elke dag de checklist op het whiteboard zodat u weet wat je moet doen (het is een goed idee om alles op te schrijven wat je bespreekt en doet).
 • Elke dag start u om 10.00 uur, de lunch rond 13.00 uur en neem elke 60-90 minuten een pauze.
 • Als de beslisser niet bij de hele sprint kan zijn, nodig deze persoon dan alleen uit op de momenten waarop hij een beslissing moet nemen.