Introductie Business Model Canvas

Het Business Model Canvas (ook wel BMC genoemd) biedt een helder en gestructureerd overzicht van een (te onwikkelen) bedrijfsmodel. Dit canvas wordt gebruikt om het businessmodel van een eigen of andere organisatie te begrijpen, ontwikkelen of herdefiniëren.

De Business Model Canvas

Dat wordt gedaan door belangrijke bouwstenen van het canvas te beschrijven, beoordelen, visualiseren en veranderen.

De rechterkant gaat over de informatie die de opbrengsten van het ontwerp/product/dienst/bedrijf inzichtelijk maken.

Dat begint met de afbakening van de doelgroep; de klantsegmenten, vervolgens wordt beschreven welke klantrelatie wordt aangegaan met de doelgroep en op welke manier er waarde gecreëerd en geleverd wordt (waardeproposities). Vervolgens wordt bepaald via welke kanalen dat wordt gedaan. Dit geeft inzicht in de inkomstenstromen.

Aan de linkerkant van het canvas worden de onderdelen van de waardepropositie inzichtelijk gemaakt en de manier waarop het ontwerp/product/dienst/bedrijf tot stand komt.

De belangrijkste activiteiten, die nodig zijn om waardepropositie in de markt te zetten, worden beschreven onder de kernactiviteiten. Bij kernmiddelen gaat het om de materialen en middelen die er nodig zijn om de propositie uit te voeren. Alle informatie over de partijen die daarvoor nodig zijn worden beschreven onder de belangrijke partners. De linkerkant geeft inzicht in de totale kosten van de waardepropositie, de kostenstructuur.  

The business model canvas building blocks
De bouwstenen van het business model canvas

De BMC bouwstenen zijn: belangrijke partners, kern activiteiten, kern middelen, waardeproposities, klantrelaties, kanalen, klant segmenten, kostenstructuur en inkomstenstromen. Het Business Model Canvas is ontwikkelt door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur van Strategyzer.

Template

Executing the Method

 • Stap 1: Canvas op papier

  Teken het model of druk het af op een A3-formaat of groter vel papier of kies voor een flap-over.

 • Stap 2: Businessmodel in kaart brengen

  Start, in groepsverband, met het in kaart brengen van het businessmodel. Daarvoor zijn de belangrijkste en de essentiële onderdelen uit het bedrijf nodig.

 • Stap 3: Bouwstenen uitwerken

  Lees en beantwoord de vragen in het template van dit canvas per bouwsteen. Begin aan de rechterkant van het canvas en vervolgens stap voor stap naar de linkerkant (zie ‘volgorde bouwstenen’). Schrijf of teken daarna alle inhoud van de bouwstenen uit.

 • Stap 4: Bouwstenen verbinden

  Verbind de bouwstenen met elkaar. Elke waardepropositie heeft een klantsegment en inkomstenstroom nodig.

 • Stap 5: Check

  Controleer of alle onderdelen aan de rechterkant van het canvas ondersteund worden door alle onderdelen aan de linkerkant. Alle overige en onnodige informatie kan weg.

Necessities

Volgorde Bouwstenen

 1. klantsegmenten (wie zijn je klanten/gebruikers, wie wil jou zien/horen)
 2. waardeproposities (wat biedt het bedrijf wat andere niet hebben, wat maakt het onderscheidend, welke waarden lever je)
 3. inkomstenstromen (inkomsten, subsidie, investeringen, sponsoring)
 4. kanalen (hoe word je gezien/gehoord, waar kan men terecht)
 5. klantrelaties (hoe wordt contact onderhouden met klanten/gebruikers)
 6. kernactiviteiten (wat zijn de activiteiten)
 7. kernmiddelen (organisatie vorm, wat is ervoor nodig om te realiseren)
 8. belangrijke partners (met wie wordt er samengewerkt, leveranciers, organisaties etc.)
 9. kostenstructuur (basiskosten, personeel, productkosten)